Wild Pear  copy

ARTSAKH Վայրի Տանձի

ARTSAKH Վայրի Տանձի թունդ ալկոհոլային խմիչքը պատրաստվում է բացառապես ամենահասած ու ամենալավ պտուղներից, որոնք հավաքվում են ձեռքով:

Հասանելի է

50 mL | 500 mL | 700 mL

Ալկոհոլ

51%Ըստ ծավալի

ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

Խիստ հետևելով մրգային խմիչքների արտադրության ազգային ավանդույթներին և ժամանակակից տեղնոլոգիաների օգնությամբ ստեղծվում է այս խմիչքը: Արդյունքում ստացվում է չափազանց նուրբ, բայց միևնույն ժամանակ թունդ խմիչք:

backround_1-min
backround_2-min
backround_3-min

Մեր արտադրության կոկտեյլները

Տեսնել բոլոր կոկտեյլները
Տեսնել բոլոր կոկտեյլները