Ohanyan Pink Baby

Ohanyan Pink Baby

The Ohanyan Pink Baby is a delightful and easy-to-make cocktail perfect for summer parties or as a refreshing treat. This fruity drink combines unique flavors for a vibrant and invigorating experience.

Բաղադրիչներ

45 մլ

15 մլ

25 մլ

+

41 by Ohanyan Հոնի օղի

Մալիբու լիկյոր

Թարմ քամած կիտրոնի հյութ

Ավելացնել գրեյպֆրուտի սոդա

Պատրաստման եղանակ

1

Շենքերը լցրեք սառույցով

2

Շեյքերի մեջ լցնել 45 մլ 41 by Ohanyan Cornel օղին

3

Ավելացրեք 15 մլ Մալիբու

4

Քամեք 25 մլ կիտրոնի հյութ և ավելացրեք շեյքերի մեջ

5

Ուժեղ թափահարեք խառնուրդը մոտ 20 վայրկյան

6

Քամեք կոկտեյլը սառույցով լի բաժակի մեջ:

7

Ավելացրեք գրեյպֆրուտի սոդա

8

Զարդարեք գրեյպֆրուտի սեպով և չորացրած վարդով

Ընթացք

5 min

Գործիքներ

Շեյքեր, քամիչ և ջիգեր

Ինչպես պատրաստել

Մեր արտադրության կոկտեյլները

Տեսնել բոլոր կոկտեյլները
Տեսնել բոլոր կոկտեյլները