Tiki Lily

40 մլ Արցախ Դեղձի
50 մլ թարմ քամած արքայախնձորի հյութ
20 մլ թարմ քամած կիտրոնի հյութ
40 մլ Դեմարարա օշարակ
30 գր թարմ կրես-սալաթ կամ թրթնջուկ

Պատրաստման նեղանակը՝ բլենդ
Բաժակը՝ բաժակ Տիկի
Ձևավորումը՝ արքայախնձորի կտոր, թրթնջուկ