Passion Session

41 ՄԼ 41 BY OHANYAN ԹԹԻ Օ-ԴԷ-ՎԻ
70 ՄԼ ՄԱՐԱԿՈՒՅԱՅԻ ԽՅՈՒՍ
10 ՄԼ ՇԱՔԱՐԵՂԵԳԻ ՕՇԱՐԱԿ
30 ՄԼ ԹԱՐՄ ՔԱՄԱԾ ԼԱՅՄԻ ՀՅՈՒԹ
2 ԴԷՇ ՆԱՐՆՋԻ ԲԻԹԵՐ
4 ԿԱՆԱՉ ՌԵՀԱՆԻ ՏԵՐԵՎ
ԲԱԺԱԿ՝ ԿՈԿՏԵՅԼԻ ԲԱԺԱԿ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ՝ ՇԵՅՔ ԵՎ ԴԱԲԼ ՍԹՐԵՅՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԿԱՆԱՉ ՌԵՀԱՆԻ ՏԵՐԵՎ