41 Punch

41 ՄԼ 41 BY OHANYAN ՀՈՆԻ Օ-ԴԷ-ՎԻ
41 ՄԼ ԹԱՐՄ ՔԱՄԱԾ ԱՐՔԱՅԱԽՆՁՈՐԻ ՀՅՈՒԹ
20 ՄԼ ԹԱՐՄ ՔԱՄԱԾ ՆԱՐՆՋԻ ՀՅՈՒԹ
15 ՄԼ ԹԱՐՄ ՔԱՄԱԾ ԼԱՅՄԻ ՀՅՈՒԹ
30 ՄԼ ՉԻՉԽԱՆԻ ԽՅՈՒՍ
10 ՄԼ ՇԱՔԱՐԵՂԵԳԻ ՕՇԱՐԱԿ
2 ԴԷՇ ԿՐԵՈԼ ԲԻԹԵՐ
ԲԱԺԱԿ՝ ԴԱԲԼ ՕԼԴ ՖԵՅՇԸՆԴ ԲԱԺԱԿ
ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ՝ ՇԵՅՔ ԵՎ ԴԱԲԼ ՍԹՐԵՅՆ
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ՝ ԿՐԵՈԼ ԲԻԹԵՐ ԱՂԱՑԱԾ ՍԱՌՈՒՅՑԻ ՎՐԱ, ՀԻԲԻՍԿՈՒՍԻ ՓՈՇԻ, ԲԱՄԲՈՒԿԻ ՏԵՐԵՎ