ԱՐՑԱԽ Ծիրանի 5

ԱՐՑԱԽ Ծիրանի 5 տարի հնացված յուրահատուկ մրգային բրենդին պատրաստված է ծիրանի հնացված սպիրտերից: Այս բացարձակ մոգական խմիչքը հատուկ պատրաստվել է «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի հնգամյակին նվիրված: Այս խմիչքի յուրօրինակությունը բխում է անկրկնելի և ինքնատիպ խառնուրդից: Ծիրանի սպիրտերը հնացվում են ծիրանենու և կաղնու տակառներներում:

Հնեցման և կուպաժի այս մեթոդը «ՕՀԱՆՅԱՆ ԲՐԵՆԴԻ ԿՈՄՊԱՆԻ»-ի նոու հաուն է և գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության մտավոր սեփականության գործակալությունում: