Արցախ թթի խաչով

Հատուկ շշալցված է ի նշանավորումն Հայաստանում Քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակի: Բացառիկ և անկրկնելի հուշանվեր: