Արցախի խորհրդանիշը

«Տատ ու պապ»-ը` Արցախի լեռների վեհության խորհրդանիշը, և «Արցախ Թթի Ոսկեփայլ» ու «Արցախ Թթի Արծաթափայլ» հնացված մրգային բրենդիները` Արցախի համն ու բույրը, միաձուլվելով իրապես խորհրդանշում են ազատ Արցախի անսասան ոգին: